Bohr- u. Stemmtechnik


 

 


Abbruch- / Bohrhammer
 Abbruchhammer 6 kg

950 W

12 Joule

230 V

 

  
 Abbruchhammer 10 kg

1.350 W

26 Joule

230 V

  
Bohrhammer 10 kg

1.400 W

20 Joule

230 V

  
 Mauerschlitzfräse 
 bis 30 mm

1.500 W

230 V

 bis 65 mm

2400 W

230 V